This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Som ett initiativ dedikerat till att främja inkluderande och mångfaldiga samhällen, är vårt uppdrag att stärka och inspirera ungdomar genom meningsfullt deltagande och välbefinnande. Vårt projektresultat 1 – Guide för god praxis: Ungdoms deltagande och välbefinnande i olika samhällen, är utformad för att vara en värdefull resurs för dem som strävar efter att skapa en värld där varje ung person har möjlighet att frodas.

Med ett kurerat urval av 20 exemplariska metoder visar vår guide upp de mest effektiva och innovativa tillvägagångssätten för ungdomars engagemang i olika samhällen. Dessa metoder främjar inte bara inkludering och mångfald, utan visar också på betydande positiva resultat för alla inblandades välbefinnande. Genom att dela dessa strategier hoppas vi kunna tillhandahålla en färdplan för organisationer, lärare och samhällen att framgångsrikt implementera liknande initiativ.

Germany

Sweden

Ireland

France

Spain

© 2024 Wellbeing in Diverse Youth Communities. All rights reserved.
menuchevron-down