This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Välkommen till PR2 WELLHOODY Open Education Resources och utbildningskurs. Våra material och guider är utformade för att stödja ungdoms- och samhällsutbildare i att ta en aktiv roll i unga människors välbefinnande. Vi hjälper dig att förstå och främja styrkorna och fördelarna med ett mångfaldigt samhälle. Resurserna är enkla att använda och innehåller kommunikation i småbitar och videor för bättre engagemang och tillgänglighet.

Om du är utbildare eller intressent när det gäller ungdomars och samhällens välbefinnande kommer vår kurs att ge dig värdefulla insikter om hur du skapar mer inkluderande, delaktiga och socialt engagerande miljöer. Med moduler som bygger på grundläggande principer som samhörighet och välbefinnande är vi här för att hjälpa dig att göra verklig skillnad.

© 2024 Wellbeing in Diverse Youth Communities. All rights reserved.
menuchevron-down