This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Denna omfattande guide är utformad för att hjälpa dig att skapa inkluderande, mångsidiga och motståndskraftiga ungdomssamhällen. Den ger steg-för-steg-instruktioner om hur man bildar och driver Connector-klubbar, så att ungdomar med både invandrarbakgrund och inhemsk bakgrund kan bygga sociala kontakter, utveckla nya färdigheter och bidra positivt till sina samhällen. Guiden täcker allt från att planera och starta ditt första klubbmöte till att upprätthålla klubbaktiviteter och utvärdera deras inverkan.

Använd den här guiden för att göra skillnad! Oavsett om du är ungdomsarbetare, lärare eller samhällsorganisation erbjuder Wellhoody Connector Club Network Guide praktiska råd och resurser för att stödja dina ansträngningar. Genom att följa den här guiden kommer du att främja rättvisa, jämlikhet och aktivt medborgarskap och skapa en känsla av tillhörighet i vårt mångfaldiga samhälle.

© 2024 Wellbeing in Diverse Youth Communities. All rights reserved.
menuchevron-down